Studentská soutěž na téma Turnaround Management zná své vítěze

12. června
2018

Turnaround Management Association Česká republika (TMA ČR) ve spolupráci s Katedrou strategie VŠE v Praze vyhlásila soutěž o nejlepší studentskou práci na téma Turnaround Management. Jako nejlepší byla vyhodnocena seminární práce s názvem Analýza předbalených reorganizací 2008-2017, kterou vypracovala trojice studentů VŠE Alexandr Potůček, Filip Sykora a Tereza Voráčová.

Studenti výsledky zpracované analýzy předbalených reorganizací přednesli na vědecké konferenci Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech, která se konala na VŠE v květnu 2018 a svým tématem zaujali i odbornou veřejnost. Cenou za nejlepší práci je účast na výroční konferenci TMA Europe Annual Conference v Amsterodamu. Cenu vítězům na závěr konference předali předseda správní rady TMA ČR Ing. Petr Smutný a tajemnice TMA ČR Ing. Ludmila Barborková.

Jak sdělil jeden z členů studentského týmu Filip Sykora: „Naši seminární práci jsme pravidelně konzultovali s Ing. Schönfeldem, o soutěži jsme původně vůbec netušili. Postupně se ale naše téma začalo vyvíjet v prezentovatelný materiál, s nimž jsme se rozhodli vystoupit na květnové konferenci před odborníky z praxe.

V seminární práci  studenti zkoumali časový průběh předbalených reorganizací, jejich úspěšnost z pohledu vazby na velikost subjektu a současně znázornili vazbu mezi přítomností moratoria v insolvenčním řízení a výsledkem předbalené reorganizace. Detailněji také analyzovali spolupráci insolvenčních správců a znalců. Vyhodnocení načasování zahájeného insolvenčního řízení realizovali prostřednictvím bankrotních a bonitních modelů. V závěru analýzy popsali zjištěnou výnosnost pro nezajištěné věřitele.

„Z celé soutěže jsme si odnesli mnohem víc než podtrhaný insolvenční zákon a hromadu grafů. Účast na konferenci TMA Europe je velice prestižní záležitostí a jsme opravdu rádi, že máme tu možnost tam být. Věříme, že to je první krok k tomu, abychom v tomto směru nadále pokračovali,“ uvedli na závěr vítězní studenti.