V roce 2017 vyslala VŠE do zahraničí opět více než 1000 studentů

8. února
2018

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost studovat v zahraničí, poznat jinou kulturu, nové kamarády a třeba se i trochu osamostatnit. VŠE vám stejně jako v předchozích letech umožňuje vyjet na semestrální výměnné pobyty na téměř 250 prestižních partnerských školách po celém světě. Přihlášky se podávají v průběhu února.

V uplynulém roce vyjelo do zahraničí více než 1 000 studentů VŠE a směřovali do téměř 50 zemí světa. Většina z nich vyjela na studijní výměnný pobyt, menší část pak absolvovala v zahraničí pracovní stáž,“ vypočítává Dana Brázdová, vedoucí Oddělení zahraničních styků. „I v loňském roce zamířilo nejvíce studentů již tradičně do evropských států, zejména zásluhou programu Erasmus+. Díky podpoře VŠE mělo však mnoho studentů možnost studovat i ve vzdálenějších částech světa, např. v USA, Mexiku, Brazílii, Hongkongu či na Novém Zélandu,“ dodává.

Výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty na partnerských školách probíhá vždy 1x ročně v únoru a v březnu na celý následující akademický rok. Další takové výběrové řízení na ak. r. 2018/2019 začíná již 12. února 2018.

Přihlášky na semestrální výměnné pobyty v magisterském studiu je možné podávat v termínu 12.-19. 2. 2018. V bakalářském studiu (s výjezdem v 3. ročníku) pak v termínu 20.-27. 2. 2018.

Detaily k podmínkám výběrových řízení naleznete zde: magisterské, bakalářské.

Studenti mohou vyjet na jeden semestr na bakalářském stupni studia a opakovaně rovněž v rámci svého magisterského studia. Více studentů vyjíždí každoročně v magisterském studiu, avšak i počet bakalářských výjezdů výrazně stoupá,“ vysvětluje Dana Brázdová.

Studenti, kteří vyjíždějící na partnerské školy, mají na hostitelské škole prominuto školné, jehož výše je na mnoha školách např. v Kanadě, USA, Mexiku či Austrálii poměrně vysoká. Všichni studenti zároveň obdrží ze zdrojů VŠE či programu Erasmus+ stipendium jako finanční podporu na zvýšené náklady spojené se studiem v zahraničí.

V rámci programu Erasmus+ došlo pro příští rok k mírnému navýšení měsíčních stipendií, zejména pak do dražších evropských zemí. Studenti s handicapem nebo specifickými zdravotními potřebami a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí mohou také obdržet v rámci uvedeného programu speciální grant.