Rektorka VŠE předala jmenovací dekrety třem novým docentům

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., během jednání Vědecké rady VŠE 20. listopadu předala jmenovací dekrety třem novým docentům:

doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd UK v Praze, advokát v Clifford Chance LLP v Praze.

Doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Insolvenční právo“ na Vědecké radě Fakulty mezinárodních vztahů dne 30. května 2018. Jmenován docentem pro obor Obchodní právo s účinností od 1. července 2018.

 

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE.

Doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Zásada předběžné opatrnosti v právu mezinárodního obchodu“ na Vědecké radě Fakulty mezinárodních vztahů dne 30. května 2018. Jmenována docentkou pro obor Obchodní právo s účinností od 1. července 2018.

 

Ing. Peter Pažitný, PhD., MSc., Katedra managementu FM VŠE.

Ing. Peter Pažitný, PhD., MSc., obhájil habilitační práci na téma „Manažérske nástroje, stimuly, regulácie a spätná väzba v zdravotnom systéme Slovenska“ na Vědecké radě Fakulty managementu VŠE dne 31. října 2018. Jmenován docentem pro obor Management s účinností od 1. prosince 2018.