VŠE boduje v mezinárodním hodnocení QS World University Rankings by Subject

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) zabodovala v prestižním mezinárodním žebříku QS World University Rankings by Subject 2019. V oblasti vzdělávání Účetnictví a finance obsadila první místo v ČR, v oblasti vzdělávání Ekonomie a ekonometrie získala v rámci srovnání domácích univerzit místo druhé.

QS World University Rankings by Subject je hodnocením oborovým, které je důležité pro univerzity, jenž se specializují pouze na vybrané oblasti vzdělávání. QS zveřejňuje přesné pořadí u 50 nejlepších univerzit, pro další jsou uváděny intervaly. Do hodnocení pro rok 2019 bylo zařazeno celkem 1 222 univerzit ze 153 zemí světa a hodnocení proběhlo ve 48 oblastech vzdělávání.

VŠE se dlouhodobě umisťuje v oblasti vzdělávání Ekonomie a ekonometrie. Oproti roku 2018, kdy se umístila 251.-300. místě, si v hodnocení 2019 polepšila, protože v aktuálním vydání žebříčku figuruje na 201.-250. místě.

Jsem velmi ráda, že VŠE poprvé uspěla v oblasti vzdělávání Accounting and Finance, kde jsme se umístili na 201.-250. místě, zejména díky velmi dobrému jménu Fakulty financí a účetnictví mezi odbornou veřejností a také díky zlepšování kvality publikační činnosti našich pedagogů“, zdůraznila rektorka VŠE Hana Machková. „Tohoto hodnocení si cením o to více, že jsme byli pro oblast Účetnictví a financí vyhodnoceni jako nejlepší vysoká škola v ČR,“ dodala.

V rámci zemí střední a východní Evropy se v žebříčku oblasti vzdělávání Ekonomie a ekonometrie umístily ruská National Research University Higher School of Economics (51.-100. místo), maďarská Central European University (151.-200.), ruské Lomonosov Moscow State University (151.-200.) a New Economic School (151.-200.), Univerzita Karlova (201.-250.), litevská Vilnius Gediminas Technical University (201.-250.), Plekhanov Russian University of Economics (251.-300.), Saint Petersburg State University (251.-300), polská Warsaw School of Economics (251.-300.), maďarská Corvinus University of Budapest (301.-350.), polská University of Warsaw (301.-350.), Financial University under the Government of the Russina Federation (401.-450.), Kazan Federal University (401.-450.) a rumunská Babes Bolyai University (450.-500.). V hodnocení pro oblast Účetnictví a finance figurují ze zemí střední a východní Evropy ruská National Research University Higher School of Economics (101.-150.) a Vilnius University z Litvy (251.-300. místo).

QS World University Rankings by Subject je hodnocením oborovým, které vychází ze čtyř kvalitativních kritérií. První dvě kritéria hodnotí mezinárodní pověst a uznání univerzity v akademické obci (academic reputation) a mezi zaměstnavateli (employer reputation). Další dvě kritéria hodnotí kvalitu vědecko-výzkumné činnosti. Sledován je počet citací na učitele v databázi Scopus během posledních pěti let (research citation per paper) a tzv. h-index, který je uznávaným metodologickým nástrojem na hodnocení publikačních ohlasů odborných článků.

On-line výsledky: