VŠE má nově vybavené učebny i společné prostory

10. září
2018

V letních měsících proběhla v areálu VŠE na Žižkově rekonstrukce vybraných prostor. Úpravy ve 35 učebnách ve Staré budově (SB), v odpočinkové zóně v 1. patře SB či ve společných prostorách Rajské budovy (RB), Italské (IB) i Nové budovy (NB) byly financovány z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ve Staré budově bylo kompletně zrekonstruováno 35 učeben. V učebnách byly vyměněny podlahové krytiny, nášlapné vrstvy, provedena elektroinstalace. Učebny jsou vybaveny novým mobiliářem. Každý pracovní stolek má elektrickou zásuvku.

V 1. patře SB doznala změn odpočinková zóna (Reading Point), ve které jsou nové čalouněné sedačky a další doplňky. Samozřejmostí je připojení do elektrických rozvodů.

Učebny v SB, RB a velkokapacitní posluchárny jsou nově osazeny novými dataprojektory s vyšší svítivostí.

Pro zkvalitnění komunikace mezi přednášejícím a pracovníky zajišťujícími výuku byly Vencovského aula, Likešova aula, posluchárny A, B, C, D a RB 101 včetně učeben s kapacitou nad 80 posluchačů v RB propojeny do jednotného velínu. Komunikace mezi přednášejícím a pracovníky obsluhy je provedena přes telefon včetně CCTV spojení.

Součástí rekonstrukce bylo také vybavení společných prostor RB, IB, NB a jiných pracovišť VŠE novým atraktivním volným mobiliářem v odpočinkových studijních zónách.

Rekonstrukce učeben a společných prostor VŠE byla realizováno v rámci projektu POROST.