VŠE má pět nových docentů

V úterý 23. listopadu 2021 předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Hana Machková během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety novým docentům:

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. – děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, působí na katedře ekonomie této fakulty
Doc. Aleš Kocourek obhájil habilitační práci na téma „Posouzení dopadů nové generace dohod Evropské unie o volném obchodu“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 26. května 2021. Byl jmenován docentem pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. července 2021.

doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D. – Katedry financí Vysoké školy finanční a správní
Doc. Jan Mertl obhájil habilitační práci na téma „Vybrané principy financování zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky“ na VR Národohospodářské fakulty dne 16. června 2021. Byl jmenován docentem pro obor Hospodářská politika s účinností od 1. července 2021.

doc. RNDr. Ing. Peter Molnár, PhD – Katedra měnové teorie a politiky Fakulty financí a účetnictví VŠE
Doc. Peter Molnár obhájil habilitační práci na téma „Volatility modeling and forecasting: utilization of realized volatility, implied volatility and the highest and lowest price of the day“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 23. června 2021. Byla jmenován docentem pro obor Finance s účinností od 1. srpna 2021.

doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. – Katedra marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Doc. Zuzana Chytková obhájila habilitační práci na téma „Český spotřebitel a šetrnost v době krize“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 16. června 2021. Byla jmenována docentkou pro obor Management a manažerská ekonomie s účinností od 1. září 2021.

doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. – Katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Doc. Aleš Kubíček obhájil habilitační práci na téma „Konflikty v rodinných firmách“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 16. června 2021. Byl jmenován docentem pro obor Management a manažerská ekonomie s účinností od 1. září 2021.

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. – Katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Ing. Ladislav Tyll obhájil habilitační práci na téma „Vliv etické organizační kultury na spokojenost a loajalitu zaměstnanců“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 20. října 2021. Byl jmenován docentem pro obor Management a manažerská ekonomie s účinností od 1. prosince 2021.

Mgr. Ing. Zdeněk SMUTNÝ, Ph.D. – Katedra systémové analýzy Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
Ing. Zdeněk Smutný obhájil habilitační práci na téma „Diskurz sociální informatiky – Metodologická východiska, myšlenkové školy a tematická konceptualizace“ na VR Fakulty informatiky a statistiky dne 14. října 2021. Byl jmenován docentem pro obor Aplikovaná informatika s účinností od 1. prosince 2021