VŠE rozvíjí spolupráci s pražskými univerzitami v environmentální oblasti

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) rozvíjí spolupráci s pražskými vysokými školami v environmentální oblasti. Rámcová dohoda o spolupráci pražských vysokých škol v environmentální oblasti byla podepsána mezi VŠE, Univerzitou Karlovou, ČVUT, Českou zemědělskou univerzitou a Vysokou školou chemicko-technologickou v roce 2018.

Za VŠE spadá tato spolupráce do gesce prorektorky pro strategii doc. Ing. Ludmily Štěrbové, CSc., kontaktní osobou byl jmenován Mgr. Dušan Kučera, PhD., MBA, předseda etické komise VŠE.

Životní prostředí a udržitelný rozvoj jsou již dlouho součástí vzdělávacích programů a výzkumnými tématy na všech významných univerzitách. Vysoké školy tak přejímají odpovědnost za rozvoj potřebných vědních disciplín a oborů, které dostatečně umožňují životní prostředí studovat a popisovat, předvídat environmentální rizika a navrhovat potřebné změny v souvislostech udržitelného rozvoje. Podepsaná Dohoda má za cíl podpořit hlubší provázanost univerzit a interdisciplinární přístupy studentů, pedagogů a výzkumných pracovníků v dané problematice. Na prvním pracovním jednání v lednu t.r. byly projednány oblasti a nastíněny konkrétní formy spolupráce, které povedou k dalšímu zkvalitnění studijní nabídky se zdůrazněním témat udržitelnosti, sociální odpovědnosti a etického chování a které otevřou prostor pro interdisciplinární výzkum a vzdělání.