VŠE se účastnila 50. výroční konference PIM Network

Zástupkyně vedoucí Oddělení zahraničních styků ing. Gabriela Böhmová reprezentovala VŠE na 50. výroční konferenci PIM Network, která se konala na NUCB Nagoya University of Commerce and Business v Japonsku.

PIM je zkratka pro Partnership in International Management – konsorcium špičkových businessových škol z celého světa, které usnadňuje rozvoj mezinárodní spolupráce, podporuje rozvoj společných programů a výměnu studentů a akademických pracovníků.Od svého založení se síť rozrostla již na 65 business škol. VŠE má aktivní smlouvy o výměně studentů s většinou škol zapojených do konsorcia, v průběhu akademického roku 2022/2023 strávilo 180 studentů VŠE studijní pobyt na některé z těchto nejlepších businessových škol.

Konference se zúčastnilo 107 delegátů z 62 institucí z 37 zemí. Během konference proběhla série přednášek a workshopů reflektující vývoj manažerského vzdělávání a jeho směřování v nadcházejících 50 letech, účastníci navštívili oba campusy partnerské školy NUCB a proběhla řada neformálních jednání se zástupci partnerských škol o dalších možnostech spolupráce a společných projektů nad rámec klasických studentských výměnných pobytů.