VŠE se zapojila do prvního ročníku fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání Czeducon

Zástupci Oddělení zahraničních styků Vysoké školy ekonomické v Praze se zúčastnili historicky prvního ročníku fóra Czeducon 2018 s podtitulem “20 let na vlně mezinárodního vzdělávání”. Dvoudenní akce byla určena všem pracovníkům vysokých škol, kteří se v jakémkoliv aspektu své práce zabývají klíčovým tématem internacionalizace.

V rámci fóra proběhla celá řada přednášek a workshopů, jejichž cílem bylo propojit odborníky z dané oblasti a vytvořit platformu pro debatu k aktuálním otázkám v oblasti internacionalizace. Fóra se účastnilo více než 350 odborníků jak z České republiky, tak i ze zahraničí. V rámci programu byla diskutována témata týkající se zájmu o zahraniční vysokoškolské mobility, měření a hodnocení internacionalizace, problematiky uznávání studia ze zahraničí, podpory zahraničních studentů v České republice a mnoho dalších.

Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Dana Brázdová se spolu s dalšími odborníky aktivně zúčastnila panelové diskuze zabývající se současným stavem internacionalizace na vysokých školách v ČR a věnující se současným trendům v této oblasti. V rámci programu fóra vystoupili zástupci Oddělení zahraničních styků VŠE s prezentací věnující se tématu odstraňování administrativních překážek a propagace studia v zahraničí.

Internacionalizace patří mezi dlouhodobé záměry VŠE a věříme, že akce podobného typu k tomuto záměru významně přispějí.