VŠE spouští nový portál pro absolventy

VŠE si váží svých absolventů, dlouhodobě s nimi spolupracuje a pořádá pro ně nejrůznější odborné, kulturní i například sportovní aktivity. Pro snadnější komunikaci absolventů se školou nyní spouští novou kontaktní platformu, absolventský portál VŠE.
Portál slouží aboslvetnům především k udržení kontaktu s univerzitou a spolužáky. Jeho prostřednictvím se mohou zaregistrovat na akce, zjistit novinky o škole, spolupracovat s fakultami nebo navázat kontakt s bývalými spolužáky.

Připojte se k nám a budete mít přehled o VŠEm.