VŠE spustila nové webové stránky

21. září
2018

Vysoká škola ekonomická, všechny fakulty i pracoviště mají nové webové stránky. Celkem jde o téměř 200 webů, které prošly zásadní přeměnou designu i struktury. Nová platforma nahradila původní web z roku 2008, který již nevyhovoval aktuálním uživatelským požadavkům a trendům.

Nové řešení je plně responzivní a je postaveno na opakovaném využití předdefinovaných obecných grafických prvků. Z hlediska obsahu jsou více akcentovány jednotlivé cílové skupiny.

Šlo o časově dlouhý a technicky náročný proces. Na vývoji i samotné realizaci jsme pracovali přes rok,“ upřesňuje Ing. Václav Šubrta, vedoucí týmu, který vývoj nových webových stránek zajišťoval. „Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě nového webu podíleli: nejen týmu webmasterů, ale i správcům jednotlivých webů, kteří se věnovali obsahové přípravě svých stránek. Věříme, že si na nový vzhled a strukturu stránek uživatelé rychle zvyknou a že se jim budou líbit. Zároveň prosíme o shovívavost, přeci jen v tak rozsáhlém projektu může dojít k dílčím chybám. Proto uvítáme všechny podnětné připomínky od kohokoli z uživatelů,“ dodává.

Případné věcné připomínky k novému webu směřujte na webmaster@vse.cz.