VŠE úspěšně pokračuje v akreditačním procesu AACSB

Již od roku 2016 prochází VŠE akreditačním procesem v rámci mezinárodní akreditace AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). V září 2018 obdržela VŠE kladné rozhodnutí o přijetí sebehodnotící zprávy, tzv. iSER (Initial Self Evaluation Report). V další fázi hodnotícího procesu, na jaře 2019, odeslala VŠE zprávu o dosaženém pokroku, tzv. first Progress Report, kterou nyní akreditační komise přijala a vyzvala k předložení druhé zprávy, tvz. Second Progress Report.

Předseda akreditační komise IAC (Initial Accreditation Committee) informoval v dopise ze 30. srpna 2019 rektorku VŠE o červencovém jednání IAC, na kterém akreditační komise first Progress Report přezkoumala, přijala a požádala VŠE o předložení druhé zprávy o dosaženém pokroku. Tato druhá zpráva by měla být předložena do 20. května 2020 a měla by se zabývat doporučeními týkajícími se některých konkrétních standardů. Předseda IAC ve svém dopise zároveň pogratuloval celé VŠE k dosud dosaženému pokroku.

Akreditační proces AACSB je celoškolským projektem, který zůstává jedním z hlavních cílů vedení školy a který je přínosem z hlediska zlepšování kvality a zároveň podporuje týmovou spolupráci mezi vedením školy a fakultami. VŠE v rámci celého akreditačního procesu úzce spolupracuje s britskou mentorkou prof. Stephanie Morgan stanovenou AACSB.