VŠE ve spolupráci s KPMG otevírá nový MBA studijní program Data & Analytics for Business Management

Na Vysoké škole ekonomické v Praze vznikl nový MBA studijní program zaměřený na datovou analytiku a její užití v praxi. Program s názvem Data & Analytics for Business Management nabídne od podzimu 2019 zájemcům z praxe rozšířit svou kvalifikaci a získat MBA titul, v následujících letech pak přibude magisterské studium, magisterská specializace a specializované kurzy pro praxi.

Naší ambicí není konkurovat existujícím datovým programům na tuzemských IT fakultách, kterých existuje celá řada. Doposud zde však chyběl studijní program zaměřený na využití dat v podnikání a byznysu. Proto VŠE jako první vysoká škola v České republice takový program otevírá, a to na Katedře informačních technologií při Fakultě informatiky a statistiky,“ říká vedoucí této katedry doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

V rámci MBA programu Data & Analytics for Business management bude probíhat komplexní výuka datových věd, pokročilé analytiky a umělé inteligence s orientací na byznys. Dále také adaptace aktuálních trendů v oblasti datové analytiky, kognitivních technologií, inteligentní automatizace a využití těchto inovací v praxi.

Cílem nového MBA programu na Fakultě informatiky a statistiky VŠE je řešit nedostatek datových odborníků na českém pracovním trhu. Těch dnes podle odhadů chybí přes deset tisíc. „Analytika a využívání dat se dnes promítá do všech činností a oblastí firem a organizací. Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na objem a kvalitu zpracovaných dat na českém trhu v současnosti dramaticky roste nedostatek zaměstnanců se vzděláním v oblasti datových věd a zároveň praktickými zkušenostmi jejich aplikace v byznysu. Právě takové odborníky bude MBA program Data & Analytics for Business Management vychovávat,“ vysvětluje David Slánský, partner KPMG Česká republika a člen globálního týmu KPMG zaměřeného na datovou analytiku. „Studium je určeno pro dvě základní cílové skupiny – pro zájemce, kteří s daty již pracují a chtějí si doplnit manažerské dovednosti pro jejich analytické využití, řízení a uplatnění v podniku na straně jedné a pro všechny pracovníky na manažerských pozicích, kteří chtějí detailně poznat a vyzkoušet si potenciál dat a analytiky pro jejich business na straně druhé,“ dodává Slánský.

V první fázi, tedy na podzim 2019, bude spuštěn MBA program. Studium programu trvá 3 semestry (1,5 roku), začíná v září 2019. Je vyučován v češtině a absolventi získají titul Master of Business Administration. Následně se počítá se zavedením vedlejší specializace pro současné studenty magisterských programů a od zimního semestru 2020 pak přibude zcela nový magisterský program a odborné kurzy pro veřejnost. Všechny varianty studia budou v co nejvyšší míře zaměřeny na využití datové analytiky v praxi. Proto je generálním partnerem těchto programů poradenská společnost KPMG Česká republika a na výuce se svými projekty bude podílet řada předních domácích firem.

Vznik MBA studijního program Data & Analytics for Business Management je završením celé řady aktivit, které Fakulta informatiky a statistiky VŠE v oblasti datové analytiky vyvíjí pod zastřešujícím názvem Data & Business. Vedle Data Festivalu jsou to například semestrální kurzy Data Science & Business Intelligence Akademie. Kompletní informace o aktivitách VŠE v oblasti dat najdete na dabm.vse.cz.

Více informací o MBA programu Data & Analytics for Business Management naleznete na webu MBA programu ZDE.