VŠE zlepší své personální procesy díky projektu z operačního programu Zaměstnanost Plus

VŠE od Evropské unie a od Ministerstva práce a sociálních věcí získala nový projekt Diverzitní a flexibilní pracovní prostředí na VŠE v Praze a bude tedy zapojena do Operačního programu Zaměstnanost Plus.

Záměrem projektu je nastavení strategického personálního řízení na VŠE v Praze s cílem udržení talentů a rozvinutí potenciálu zaměstnanců na rodičovské dovolené a pečujících o děti, které povede k rozvoji diverzity a flexibility. Projekt reaguje na specifika veřejné vysoké školy s důrazem na internacionalizaci a pokrývá tři klíčové oblasti:

Základním stavebním kamenem projektu bude tvorba HR strategie VŠE, na níž naváže úprava stávajících personálních předpisů (zejména Pracovní řád) a tvorba nových. Tím nejzásadnějším bude Kariérní řád VŠE. Součástí projektu bude také vytvoření školení a návodů pro nové, ale i stávající pracovníky, díky kterým se v personálních procesech na VŠE efektivněji vyznají.

Realizace projektu probíhá na VŠE v Praze od 1.10.2023 do 30.9.2025. Projekt se skládá z úvodní analýzy, vytvoření strategie, implementace a závěrečné evaluace.

 

 

VŠE zlepší své personální procesy díky projektu z operačního programu Zaměstnanost Plus