Na VŠE začala výstava Dělník, šéf, člověk: Tomáš Baťa

Zajímá vás hospodářství první republiky nebo fenomén Baťa? Pak si nenechte ujít výstavu v knihovně VŠE věnovanou tomuto světoznámému podnikateli a jeho práci. Máte jedinečnou možnost prohlédnout si inspirativní materiály charakterizující Tomáše Baťu a dozvědět se věci, které jste dost možná netušili. Výstava probíhá až do 30. září 2019.

Expozici zahájila 21. 11. 2018 vernisáž, které se zúčastnil např. známý současný podnikatel a pivovarník Stanislav Bernard, rektorka VŠE Hana Machková, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák a prorektor pro mezinárodní vztahy Jiří Hnilica.

Jsem poctěn pozváním a tou paralelou. Jsme malá firma. A pokud jsem byl někdy dotazován na svůj podnikatelský vzor, tak jsem vždycky uváděl pana Baťu. A moc mě těší, že tedy snad existují nějaké paralely mezi našimi hodnotami, naším nazíráním světa a firmou pana Bati,“ řekl na úvod Stanislav Bernard.

Tomáš Baťa, i když to byl vynikající švec a obuvník ze Zlína, podnikal celkem ve 36 různých oborech, zaměstnával více než 26 000 lidí a angažoval se i politicky jako starosta Zlína a také v zemském zastupitelstvu,“ poodhalila méně známá fakta autorka a kurátorka výstavy Jana Maroszová. „Tomáš Baťa často mluvil o službě lidu. Tento koncept „okoukal“ v USA, které několikrát navštívil a byl např. u Henryho Forda. Myšlenka služby lidu je tedy ideové jádro, ústřední motiv, výstavy a je ztvárněna v triádě zákazník, zaměstnanec a šéf,“ vysvětlila Jana Maroszová.

Tomáš Baťa: Československý podnikatel, tvůrce světového obuvnického impéria, nazývaný také „král obuvi“, byl jedním z největších podnikatelů své doby. Ovlivnil řadu budoucích ekonomů, svým rozsahem aktivit působil na úroveň podnikání v Československu. Během svého celoživotního působení zavedl Tomáš Baťa mnoho originálních metod řízení výroby i obchodu. Jeho aktivity ve funkci starosty Zlína zásadně ovlivnily podobu města i způsob života v něm.

Součástí expozice jsou knihy, reklamní plakáty i film, na základě nichž si návštěvník může udělat obrázek o fungování impéria Baťa. Vstup je zdarma.