Výstava v knihovně VŠE o nejvýznamnějším českém bankéři

Zajímají vás hospodářské dějiny? A pokud ne, ptáte se, proč by měly? Jednu z odpovědí vám může nabídnout výstava s názvem „Největší český bankéř – JUDr. Jaroslav Preiss“, kterou je možné zhlédnout v prostorách Knihovny VŠE, tedy v Centru informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově.

Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží v úterý 4. října 2022 v 18:00 h v Klubu knihovny VŠE. Zaměřuje se na vztah mezi hospodářstvím a kulturou. Představuje vrchního ředitele Živnostenské banky nejen jako finančníka, ale přibližuje i jeho mecenášské aktivity, lásku k umění a ke knihám. Dozvíte se, proč nejvýznamnější český bankéř knihy četl, sbíral, proč podporoval nejen knižní kulturu, ale i muzea a umělce a pomyslně nahlédnete rovněž do jeho rozsáhlé knihovny, po knihovně T. G. Masaryka druhé největší soukromé bibliotéky v meziválečném Československu.

Expozice chce především ukázat, že dějiny českého hospodářství a ekonomického myšlení mají co říci i modernímu člověku a mohou být v lecčems inspirativní.

Vernisáž zahájil slavnostním projevem ředitel Knihovny VŠE, Ing. Václav Šubrta. Po něm promluvil současný rektor, doc. Petr Dvořák. Následně autorka Jana Maroszová představila hlavní myšlenku a koncepci výstavy. Poté se s přítomnými hosty podělila pravnučka bankéře, paní RNDr. Alexandra Brunnerová, o životní osudy svých předků. Po slavnostním přípitku následovala prohlídka výstavy, a nakonec možnost osobních rozhovorů při malém pohoštění. Vernisáže se kromě vyučujících zúčastnili také studenti Vysoké školy ekonomické a několik odborníků z řad širší veřejnosti.

Na výstavu se můžete přijít podívat v otevírací době knihovny. Vstup je zdarma, zváni jsou všichni zájemci. Expozice potrvá do konce června 2023.

J. Maroszová

Obrazová příloha:

  • Obr. 1. Portrét JUDr. Preisse (1927), autor snímku neuveden. Zdroj: Sekanina, František (ed.). Album representantů všech oborů veřejného života. Praha: Umělecké nakladatelství Josef Zeibrdlich, 1927, s. 636, fond CIKS VŠE sign. ZF588.
  • Obr. 2. JUDr. Preiss jako člen redakce Národních listů v roce 1910 (Půl století „Národních listů“: 1860-1910: almanach. V Praze: tiskem a nákladem Pražské akciové tiskárny, [1910-1911]. Fond CIKS VŠE, sign. E8174.
  • Obr. 3. Zahájení výstavy v Klubu knihovny VŠE. Autor snímku Ing. Václav Šubrta.
  • Obr. 4. Prohlídka výstavy v prostorách studovny. Autor snímku Ing. Václav Šubrta.
  • Obr. 5. Autorka výstavy J. Maroszová a ředitel knihovny VŠE V. Šubrta. Autor snímku Ing. Aleš Lisa Ph.D.