Webináře a příručky pro studenty i akademiky upozorňují na problematiku plagiátorství

Studentské práce tvoří nedílnou součást vysokoškolského studia, jejich vypracováním studenti prokazují získané kompetence. Rozšiřování přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, rozvoj informačních a komunikačních technologií a změny studijních strategií studentů přitom přináší pro oblast výuky akademických kompetencí stále nové možnosti, ale i výzvy a rizika. Rostoucí objem a dostupnost internetových zdrojů významně rozšiřuje příležitosti pro nekorektní využívání cizích textů. Na druhé straně je možné rozvinout nové nástroje detekce plagiátorství. A právě na tyto problematiky se snaží upozorňovat projekt několika českých a moravských univerzit Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích.

Cílem projektu, na němž se podílí i VŠE, je zahájení intenzivní debaty a praktické spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. Odborníci se v jeho rámci zabývají zhodnocením současného stavu prevence, detekcí a řešením plagiátorství na českých vysokých školách. Identifikují a propagují příklady dobré praxe a připravují doporučení pro vysoké školy a studenty. Pro ně již vznikly např. praktické příručky Jak se vyhnout plagiátorství (pro studenty) a Jak předcházet plagiátorství (pro akademiky). V dubnu a květnu jsou pro zájemce připraveny tyto webináře:

Na podzim loňského roku se VŠE u příležitosti Světového dne etiky zapojila do kampaně upozorňující na psaní prací na zakázku #zvladnutolepe.