Za hranicemi učeben: Naše univerzita na ukrajinské konferenci o obnově

Za hranicemi učeben: Naše univerzita na ukrajinské konferenci o obnově

Ve dnech 22.7 – 23.7. 2023 se konala konference „Ukrainian Renaissance“ na univerzitě ve městě Ivano-Frankivsk na Ukrajině. Tuto událost spolupořádaly studentské organizace The Ukrainian Students for Freedom a Students for Liberty CZ společně s humanitární akcí Operace Kyseláč.

Během konference představil Ing. Pavel Potužák, Ph.D., z Národohospodářské fakulty VŠE, přednášku s názvem „The Contribution of International Trade to Ukrainian Rebuilding“. V ní přiblížil studentům základy teorie absolutních výhod v mezinárodním obchodě. Reakce studentů byly velmi pozitivní a doufá, že při příští příležitosti bude mít možnost probrat i teorii komparativních výhod.

Následně se zúčastnil panelové diskuse na téma „How Can International Organizations Help to Rebuild Ukraine“, kde se věnoval důležitosti vlády práva a svobodného obchodu.

Byl také svědkem online přednášky náměstka ukrajinského Ministerstva školství a vědy, Dr. Mykhaila Vynnytskyiho, držitele doktorátu z prestižní Cambridge University. Na jeho dotaz ohledně možnosti spolupráce mezi ukrajinskými a českými vysokými školami náměstek vyjádřil naději na její budoucí rozšíření.

Během jeho pobytu na Ukrajině měl možnost pozorovat vysokou odhodlanost Ukrajinců čelit ruské agresi. Bylo mu doporučeno stáhnout si mobilní aplikaci pro oznamování raketových útoků ze strany ruské armády. Naštěstí během jeho pobytu nebyl poplach spuštěn. Dlouhé čekání na polsko-ukrajinských hranicích, které zdržuje i humanitární pomoc, ho přimělo zamyslet se nad vnější politikou Evropské unie, zejména v kontextu přeshraničního pohybu zboží, služeb a osob.