Závěrečné prezentace CEMS Business Project 2019

V pátek 17. května 2019 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze sešli studenti mezinárodního magisterského programu Master in International Management/CEMS, společně s korporátními partnery a akademickými školiteli, aby prezentovali výstupy projektů v rámci kurzu CEMS Business Project. Kurz je populární součástí kurikula programu CEMS. Studenti na něm oceňují především možnost získání reálné zkušenosti z mezinárodního podnikatelského prostředí a úzké zapojení firemních partnerů i školitelů z VŠE.

Novinkou letošního roku byly dva přeshraniční projekty, které připravily společnosti Google a Hilti:

 • Do přeshraničního projektu Google se zapojilo 6 studentů z celkem 3 univerzit. Vedle VŠE to byla CUB (Corvinus University Budapest) a LSE (London School of Economics). Studenti spolupracovali na tématu s názvem „Launching Google Assistant in Central and Eastern Europe (CEE)“.
 • Do přeshraničního projektu Hilti se stejně jako v prvním případě zapojilo 6 studentů z celkem 3 univerzit. Společně se studenty VŠE se na projektu podíleli studenti CUB (Corvinus University Budapest) a SGH (Warsaw School of Economics). Název projektu byl „How to Boost the Value Proposition of VIP Program in order to Drive the Engagement of Key Customers in the Czech Republic, Hungary, and Poland“.

Kurz Business Project

Během kurzu, který je založen na konzultační bázi, se studenti po celý semestr pravidelně scházejí a pracují na zadaném tématu. Zároveň se scházejí se zástupci firem a akademickými školiteli, aby mohli diskutovat problémy, které během řešení projektu vyvstanou. Na konci semestru pak své projekty prezentují nejen na půdě VŠE, ale i v daných společnostech. Stejně tak jsou výstupy projektů hodnoceny jak ze strany korporátních partnerů, tak také školitelů.
V letošním roce byli studenti na základě svých preferencí rozděleni do osmi týmů o 3-4 studentech (s výjimkou přeshraničních projektů, kde každou ze tří univerzit reprezentovali 2 studenti). Po úspěšném absolvování kurzu studenti obdrží 15 ECTS.

Během tohoto kurzu mají studenti příležitost:

 • proniknout do korporátního prostředí
 • zlepšit si analytické a komunikační schopnosti
 • aplikovat výzkumné metody
 • uplatnit teoretické znalosti v praxi
 • naučit se řídit procesy
 • seznámit se s potenciálním zaměstnavatelem
 • stanovit si profesní cíle

Během tohoto kurzu se od studentů očekává:

 • převzetí zodpovědnosti za projekt
 • úsilí dosáhnout nejlepších výsledků
 • úměrné rozdělení pracovní zátěže v rámci jednotlivých členů týmu
 • komunikace s tutorem na VŠE

Témata projektů v akademickém roce 2018/2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za VŠE CEMS tým děkujeme všem zúčastněným studentům, zástupcům společností i školitelům za jejich účast na projektu a vynaložené úsilí.