Zemřel nositel Nobelovy ceny za ekonomii a držitel čestného titulu Doctor Honoris Causa VŠE Robert A. Mundell

V 88 letech zemřel v Itálii 4. dubna 2021 Robert Alexander Mundell (*24. října 1932, Ontario), významný kanadský ekonom, který za svůj přínos v oblasti měnové a fiskální politiky obdržel v roce 1999 Nobelovu cenu za ekonomii. Kromě jiných ocenění byl také držitelem čestného titulu Doctor Honoris Causa VŠE (2001).

Mundell studoval v 50. letech 20. století University of British Columbia, University of Washington, London School of Economics a Massachusetts Institute of Technology. Byl doktorandem na univerzitě v Chicagu, kde později působil jako profesor ekonomie a redaktor časopisu Journal of Political Economy. V roce 1974 nastoupil na fakultu Columbia University v New Yorku, kde se v roce 2001 stal profesorem.

Mundellův teoretický přínos je mnohostranný. Jeho výzkum měnové a fiskální politiky v podmínkách různých kurzových režimů a různého stupně mezinárodní mobility kapitálu, stejně jako jeho práce zabývající se problematikou měnových unií, měly zásadní praktický dopad na uskutečňování hospodářské politiky. Jeho modely jsou dodnes používány jako jeden z hlavních didaktických nástrojů při výuce makroekonomie. Je autorem četných statí v oblasti ekonomické teorie a mezinárodní ekonomie. Jeho analýza stabilizační měnové a rozpočtové politiky v podmínkách mezinárodně pohyblivého kapitálu vyústila v teorii optimálních měnových zón, která se stala jedním z podkladů pro zavedení společné evropské měny – Eura. Mundell je tak často označován za „otce“ Eura.
Mundell se problémem měnových kurzů začal intenzivně zabývat již v letech 1956-57, kdy na London School of Economics psal pod vedením Jamese Meada svou disertační práci. Přestože v té době vládl ve světě Bretton-Woodský měnový systém založený na fixních kurzech, byly teoretické spory o vhodnosti fixních nebo flexibilních kurzů již v té době velmi živé. Výsledkem Mundellovy práce byl ekonomický model, který se později stal známým jako Mundell-Flemingův model.
Byl také průkopníkem teorie mixu fiskální a monetární politiky, teorie inflace, úrokových sazeb a růstu, monetárního přístupu k platební bilanci a podílel se též na vzniku ekonomie strany nabídky (supply side economics).

Mundell působil jako poradce několika vlád, včetně Spojených států amerických během vlády Ronalda Reagana, pracoval pro mezinárodní organizace, např. Světovou banku, OSN nebo Mezinárodní měnový fond.

Mezi jeho nejznámější publikace patří knihy Mezinárodní měnový systém: konflikt a reforma (The International Monetary System: Conflict and Reform, 1965), Člověk a ekonomie (Man and Economics, 1968), Mezinárodní ekonomie (International Economics, 1968), Měnová teorie: úrok, inflace a růst ve světové ekonomice (Monetary theory: Interest, Inflation and Growth in the World Economy, 1971) a Výstavba nové Evropy (Building the New Europe, 1992).