ISBM VŠE – přijímací řízení na MBA studium

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze velmi intenzivně vnímá měnící se požadavky na trhu vzdělávání. K těmto změnám patří nejenom skutečnost, že zaměstnanci a zaměstnavatelé čelí vyšším požadavkům na specializaci, popř. odbornost pracovního místa, ale i stále vzrůstající konkurence na pracovním trhu.

České finále marketingové hry Brandstorm

Vítězem českého národního finále marketingové hry společnosti L’Oréal pro studenty vysokých škol se stal tým B3B z Vysoké školy ekonomické v Praze, vedlejší specializace Komerční komunikace.