ISBM VŠE – přijímací řízení na MBA studium

28. července
2009

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze velmi intenzivně vnímá měnící se požadavky na trhu vzdělávání. K těmto změnám patří nejenom skutečnost, že zaměstnanci a zaměstnavatelé čelí vyšším požadavkům na specializaci, popř. odbornost pracovního místa, ale i stále vzrůstající konkurence na pracovním trhu.

V minulých desetiletích bylo vysokoškolské vzdělání, vedle schopnosti domluvit se některým ze světových jazyků, považováno za jedno ze zvýhodňujících hledisek při výběru zaměstnanců. Dnes už tento stupeň vzdělání patří ke standardu. Na uchazeče o zaměstnání jsou kladeny další nároky: druhý světový jazyk (vedle angličtiny, jež je považována za samozřejmost), praxe v oboru, znalosti z dalších oborů apod.

Těmto nejen národním, ale i mezinárodně vnímaným změnám je možno čelit pouze dalším vzděláváním, a to jak individuálním, tak podnikovým: v rámci strategie lidských zdrojů nejenom ve státní správě a obchodních společnostech, ale ve všech sférách sociálního života.

Z výše uvedených důvodů založila Podnikohospodářská fakulta VŠE Institut International School of Business and Management (ISBM), který doplňuje, a hlavně rozšiřuje studijní a vzdělávací programy tak, aby jednak absolvent VŠE měl co nejlepší výchozí pozici na pracovním trhu, ale aby i společnosti mohly využít odborného a vědeckého potenciálu všech zaměstnanců VŠE v Praze.

V současné době nabízí International School of Business and Management:

 1. Masters in Business Administration (MBA)
 2. Odborné kurzy z obchodní a manažerské sféry

Díky kvalitní a rozsáhlé odbornosti všech kateder VŠE v Praze a jejich úzké spolupráci s mezinárodními společnostmi a státní správou dále v produktovém portfoliu školy naleznete poradenské služby ze všech oblastí ekonomiky, informatiky, státní správy, veřejných zakázek, Investment managementu a managementu.

 

Příjem přihlášek na MBA studium do 17. 8. 2009. Přijímací řízení – pohovor – 21. 8. 2009 od 10h

Více informací získáte na: isbm.vse.cz

 

Podmínky přijetí

ISBM klade na své budoucí studenty vysoké a pro lokální trh nadstandardní požadavky, pokud jde o úroveň logického myšlení, jazykových znalostí a komunikačních dovedností. Tyto nároky zajistí budoucím posluchačům vysoce efektivní výuku.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium)
 • min. 2 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn
 • GMAT** nebo prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní ISBM test s následně vyššími nároky osobního pohovoru

** GMAT uchazeč může složit po přihlášení a uhrazení administrativního poplatku každý pracovní den u společností uvedených na www.mba.com.

 

Přihlášení ke studiu

Přihlásit ke studiu se můžete elektronicky. Nejprve je třeba provést registraci na: isbm.vse.cz. Následně Vám zašleme podrobné informace k přijímacímu řízení a ke studiu.

Přijímací řízení O přijetí uchazeče rozhoduje přijímací komise. Po doručení všech požadovaných dokumentů, kterými jsou:

 • vyplněný a podepsaný formulář žádosti o přijetí ke studiu,
 • motivační dopis,
 • životopis,
 • dvě doporučení (např. zaměstnavatel a vyučující z dříve ukončené vysoké školy),
 • ověřená kopie vysokoškolského diplomu a příslušného vysvědčení,
 • potvrzení o GMAT nebo o znalosti anglického jazyka (TOEFL, IELTS, ISBM test, aj.) a
 • fotografie,

bude uchazeč přizván na osobní pohovor s přijímací komisí, která finálně doporučí výsledek přijímacího řízení.
Více informací poskytneme po registraci zájemců. (Samotná registrace neznamená závazné přihlášení ke studiu).