AIESEC vám zprostředkuje zahraniční praxi i v marketingu

AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která má na VŠE svou pobočku už od roku 1966. V současnosti zde pořádá konference, workshopy a tradiční Global Village. Stěžejní činností je však organizace odborných zahraničních stáží. Díky nim mají studenti VŠE možnost získat cenné zkušenosti z praxe v zahraniční firmě, zlepšit schopnosti komunikovat v cizích jazycích, získat mezinárodní […]

Mezinárodní úspěch webových stránek VŠE

V hodnocení "Ranking Web of World Business School" se webové stránky VŠE v Praze celosvětově umístily na 7. místě a v rámci hodnocení evropských vysokých škol ekonomických získaly místo třetí.

Fakulta podnikohospodářská

Zájemci o bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze si v akademickém roce 2010/2011 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na VŠE bude přijato více než 4 000 studentů. V lednu představujeme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult. Již publikované články o fakultách jsou uveřejněny ve Zpravodaji VŠE.

Prof. Dvořáková oceněna za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., vedoucí Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů, získala cenu "Pelikán" za rok 2009. Ocenění je udělováno od roku 2004 a získali jej např. Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik či Jaroslav Šabata. Cena je vzpomínkou na novináře a zakladatele Listů Jiřího Pelikána.

Fakulta informatiky a statistiky

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2010/2011 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V lednu představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Novým děkanem Fakulty informatiky a statistiky byl zvolen doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky zvolil dne 14. ledna 2010 nového děkana pro funkční období 2010 – 2014. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. získal v tajné volbě 11 hlasů. Jeho protikandidát prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. získal 6 hlasů.

Ocenění pro doc. Ing. Petra Šauera, CSc.

Vedoucímu Katedry ekonomiky životního prostředí (NF) doc. Ing. Petru Šauerovi, CSc. byl dne 4. ledna 2010 udělen čestný titul „Honorary Professor in the Field of Environmental Economics“ na Delhi School of Professional Studies and Research v New Delhi, Indie. Jde o další krok k prohloubení výzkumných a pedagogických zahraničních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.