Prodejna ekonomické literatury nově otevřena

Ve středu 23. srpna byla v mezaninu Staré budovy nově otevřena prodejna nakladatelství Ekopress. Prodejna odborné ekonomické literatury se nachází u vchodu do budovy, naproti hlavní vrátnici.

MIB EPAS Consortium prohlubuje spolupráci

Fakulta mezinárodních vztahů je zakládajícím členem oborového sdružení MIB -Master in International Business EPAS Consortium. Členy této mezinárodní asociace mohou být pouze školy, které získaly prestižní oborovou akreditaci EPAS od EFMD a nabízejí navazující magisterský studijní program Mezinárodní obchod. Cílem konsorcia je rozvoj oboru MO, výměna zkušeností a realizace inovativních projektů mezinárodní spolupráce.