Nabídka programů MBA pro akademický rok 2020/2021

VŠE nabízí pro rok 2020/2021 celkem šest programů MBA. Studenti mají možnost studovat v češtině, angličtině a francouzštině. Profesní titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce a znamená také vyšší hodnotu pro firmu, ve které absolventi působí. Důležité jsou i kontakty, jež absolventi během studia naváží a které nadále rozvíjejí v rámci absolventských spolků.