17. listopad na VŠE

17. listopadu si Vysoká škola ekonomická připomíná Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

Rok 1939

Tento den má kořeny v událostech z roku 1939. 28. října byl během protinacistické demonstrace německým policistkou vážně zraněn student Jan Opletal, který 11. listopadu svým zraněním podlehl. Jeho pohřeb 15. listopadu se proměnil v otevřený protest proti fašistické okupaci, kterého se zúčastnily tisíce lidí. Třetí říše se na základě těchto nepokojů rozhodla 17. listopadu zavřít všech 10 tehdy existujících českých vysokých škol v Praze, Brně, Olomouci a Příbrami na 3 roky. Dne 17. listopadu 1941, přesně 3 roky poté, byl na základě těchto událostí v Londýně vyhlášen tento den Mezinárodním dnem studentstva.

1989

17. listopad 1989 bude navždy spjat také se začátkem sametové revoluce v tehdejším Československu. Toho dne se studentský pochod k 50. výročí zavření vysokých škol a počátků nacistických represí proměnil v demonstraci proti komunistickému režimu. Po ukončení pochodu však následoval brutální policejní zásah proti poklidně demonstrujícím studentům na Národní třídě v Praze. Tento akt násilí vyvolal ve společnosti silný odpor a nakonec vedl k pádu komunistického režimu a „konci vlády jedné strany“ o několik týdnů později.

VŠE 17. listopadu 1989

Přestože vzpomínkové akce 17. listopadu 1989 se zúčastnila jen malá skupina pedagogů a přibližně patnáct studentů Vysoké školy ekonomické, brutální potlačení této demonstrace bezpečnostními silami vedlo na univerzitě k rozsáhlé studentské okupační stávce. Tato stávka již získala širokou podporu mezi většinou pedagogů a zaměstnanců.

Dobovou atmosféru na VŠE dokládají fotografie tehdejších posluchaček  Ing. Heleny Erbenové a Ing. Marie Špitálníkové.

I letos si VŠE připomíná tento významný den. Studenti naší univerzity společně s rektorem Petrem Dvořákem položili věnce u Hlávkových kolejí, v Žitné ulici a na Albertově. Tento akt je projevem úcty k těm, kteří se postavili proti nespravedlnosti a bojovali za svobodu.
17. listopad na VŠE