Do uzávěrky přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium zbývají poslední dny /30. 4./

VŠE nabízí pro akademický rok 2019/2020 na svých šesti fakultách možnost studia 26 bakalářských a 38 navazujících magisterských oborů a programů. Studovat je možné v češtině, angličtině (viz Application deadline for Bachelor’s and Master’s programmes) nebo ruštině. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2019, pokud není u jednotlivých programů a oborů níže uvedeno jinak.

Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi špičkové vzdělávací a výzkumné instituce nejen v českém, ale i celoevropském prostředí. Jsme jedinou veřejnou vysokou školou, která se zaměřuje čistě na ekonomicko-manažerskou problematiku. Nabízíme studium na všech úrovních, od bakaláře, přes magistra až po doktorské studium, a to jak v češtině, tak v angličtině. Naši absolventi se mohou pochlubit úspěšnou kariérou v českých i nadnárodních společnostech. Studiem na VŠE se zařadíte mezi ně.

Šest fakult VŠE se navzájem odlišuje nejen ve svém odborném zaměření, ale i ve formě přijímací zkoušky. Proto jsme pro vás připravili přehled důležitých odkazů, kde najdete základní informace o každé fakultě.
Pokud patříte mezi uchazeče se specifickými studijními požadavky, podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na webu Střediska handicapovaných studentů VŠE.

 

1. Fakulta financí a účetnictví
Přehled bakalářských studijních programů
Přehled navazujících magisterských programů
Podrobné informace o průběhu a obsahu přijímacího řízení

2. Fakulta mezinárodních vztahů
Přehled bakalářských studijních programů
Přehled navazujících magisterských programů
Podrobné informace o průběhu a obsahu přijímacího řízení

3. Fakulta podnikohospodářská
Přehled bakalářských studijních programů
Přehled navazujících magisterských programů
Podrobné informace o průběhu a obsahu přijímacího řízení

4. Fakulta informatiky a statistiky
Přehled bakalářských studijních programů
Přehled navazujících magisterských programů
Podrobné informace o průběhu a obsahu přijímacího řízení

5. Národohospodářská fakulta – uzávěrka přihlášek je 31. května 2019
Přehled bakalářských studijních programů
Přehled navazujících magisterských programů
Podrobné informace o průběhu a obsahu přijímacího řízení

6. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Přehled bakalářských studijních programů
Přehled navazujících magisterských programů
Podrobné informace o průběhu a obsahu přijímacího řízení

 

Podejte si přihlášku ke studiu na VŠE ještě dnes – PODAT PŘIHLÁŠKU

Další informace o bakalářském studiu najdete ZDE.

Další informace o navazujícím magisterském studiu najdete ZDE.