Akademický senát FIS zvolil prof. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D. děkanem na další funkční období

Dnes proběhla volba děkana na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Děkana volí na čtyřleté období akademický senát. Volba byla jednomyslná – prof. Ing. Jakub Fischer získal 17 kladných hlasů. Do funkce děkana jej bude jmenovat rektorka VŠE s účinností od 1. března 2022.

Pan profesor Fischer spojil celou svou profesní kariéru s VŠE. V letech 2006–2010 byl proděkanem FIS pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve své pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a environmentálních jevů a procesů. Působí v řadě odborných organizací, např. v České statistické společnosti, České demografické společnosti, České společnosti ekonomické, Jednotě českých matematiků a fyziků a v Mezinárodním statistickém institutu (ISI), je členem několika vědeckých a akademických rad vysokých škol a fakult. Působí jako soudní znalec ve specializaci statistika. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 předsedal Radě vysokých škol. Formou příležitostných popularizačních přednášek přibližuje ekonomickou statistiku studentům různých typů středních škol.

Záznam z prezentace, kde prof. Fischer vysvětluje svůj program na období 2022-2026, naleznete zde.

Panu profesorovi srdečně gratulujeme!