Deadline pro přihlašování do magisterského programu International Management (CEMS MIM) /28. 2./

CEMS je navazující magisterský program vyučovaný v angličtině na Fakultě podnikohospodářské. Pod jeho kompletním názvem Master in International Management/CEMS se ukrývá dvouletý program zaměřený na oblast mezinárodního podnikatelského prostředí. Po jeho ukončení získává absolvent nejen titul inženýr (Ing.), ale zároveň i mezinárodně uznávaný certifikát CEMS MIM, Master in International Management.

Jak a do kdy si podat přihlášku?
Podávání přihlášek je možné do 28. února 2019, a to přes InSIS. Vedle podání přihlášky je následně potřeba splnit několik podmínek a dodat všechny potřebné dokumenty. Mezi požadované dokumenty patří strukturovaný životopis a motivační dopis nebo video v angličtině, záznam o dosavadních studijních výsledcích včetně celkového váženého průměru, potvrzení znalosti anglického jazyka některým z určených certifikátů a doklad o znalosti dalšího světového jazyka. Dále uchazeč prokazuje pracovní zkušenosti uvedené v životopise a zkušenost ze zahraničí.

Jak probíhá přijímací řízení?
Po dodání všech dokumentů následuje tzv. pre-screening, na základě kterého úspěšný uchazeč postupuje do dalšího kola přijímacího řízení – assessment centra, během kterého jsou testovány schopnosti studenta pracovat v týmu, reagovat na stresové situace nebo jeho logické myšlení. Součástí je také interview. Z assessment centra vzejde maximálně 55 studentů, kteří už musí splnit jen poslední, formální část přijímacího řízení, a to doložit úspěšné ukončení bakalářského studia.