Děkan Fakulty managementu doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. byl zvolen pro druhé funkční období

Akademický senát Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické zvolil dne 11. prosince 2019 doc. Ing. Vladislava Bínu, Ph.D. děkanem pro druhé funkční období 2020-2024.  AS FM VŠE má celkem 9 členů, přítomno bylo 8 členů (jedna studentka studuje v zahraničí a byla omluvena). Pro kandidáta doc. Ing. Vladislava Bínu, Ph.D. hlasovalo 8 členů AS FM VŠE a byl tedy z přítomných zvolen jednomyslně.

Panu docentu Bínovi srdečně gratulujeme!

Programové cíle doc. Vladislava Bíny