Den otevřených dveří FFÚ: Zjistěte vše o studiu na Fakultě financí a účetnictví /25. 1./

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2019/2020 možnost studia 27 bakalářských a 37 navazujících magisterských studijních oborů a programů vyučovaných v češtině nebo angličtině. V průběhu ledna a února zájemcům o studium představujeme jejich kompletní nabídku. Důležité informace lze získat také během Dnů otevřených dveří jednotlivých fakult.

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) patřící k prestižním ekonomickým fakultám v ČR zve zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 25. ledna 2019 od 9 h a od 11 h ve Vencovského aule v areálu VŠE v Praze na Žižkově.

FFÚ se dostává uznání kvality obsahu studia od významných organizací. Díky získaným profesním akreditacím mají studenti/absolventi některé výhody – např. absolventům FFÚ se uznávají vybrané zkoušky, takže je nemusí skládat po skončení studia při získávání profesní licence; mezinárodní uznávání našich profesních akreditací; rychlejší získání profesní licence; snazší přechod ze školy do praxe; konkurenční výhoda na trhu práce.

Zaměření studijních programů a uplatnění absolventů
Fakulta financí a účetnictví nabízí studijní programy, ve kterých se zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů či oceňování majetku, v rámci speciálního oboru připravuje i budoucí učitele ekonomických předmětů na obchodních akademiích. Skladba předmětů v programech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Hlavní předností programů na fakultě je přímé propojení s praxí. O spokojenosti absolventů se studiem na Fakultě financí a účetnictví svědčí i to, že dle průzkumu Rozvojového a poradenského centra VŠE by si více než 80 % absolventů vybralo shodný obor studia, který absolvovali.

Nezaměstnanost absolventů fakulty je téměř nulová. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských a poradenských společnostech i finančních, účetních a kontrolních útvarech firem. Tomu odpovídá i finanční ohodnocení, které patří k nejvyšším mezi vysokoškoláky nastupujícími do zaměstnání. Specifikem absolventů fakulty je často přechod do regulovaných profesí vyžadující další profesní zkoušky a licence (daňový poradce, auditor, finanční poradce, soudní znalec apod.).

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2019/20*:

Název programu Předpokládaný počet přijímaných studentů Počet bodů potřebných pro přijetí v loňském akademickém roce
Finance 150 121
Účetnictví a finanční řízení podniku 164 106
Bankovnictví a pojišťovnictví 80 112
Zdanění a daňová politika 50 95
Vzdělávání v ekonomických předmětech 20 62

* Všechny programy jsou v prezenční formě se standardní délkou studia tři roky.

Přijímací zkoušky
Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou elektronickou přihlášku, přičemž je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení tří studijních programů. Termín kompletního vložení přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení je nejpozději do 30. dubna 2019. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese prihlasky.vse.cz. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví i o obsahu jednotlivých studijních programů jsou uvedeny ZDE.
Přijímací zkoušky, které se budou konat 11. a 12. června 2019, jsou shodné pro všechny bakalářské programy Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100

Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z českého jazyka (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), musí absolvovat dne 10. června 2019 test z českého jazyka, na který je třeba podat samostatnou přihlášku.

 

Navazující magisterské programy otevírané v akademickém roce 2019/20*:

Název programu Předpokládaný počet přijímaných studentů Počet bodů potřebných pro přijetí v loňském a. r.
Finance 95 63
Účetnictví a finanční řízení podniku 130 53
Finance a oceňování podniku 30 46
Finanční inženýrství 25 82
Bankovnictví a pojišťovnictví 70 64
Zdanění a daňová politika 60 61
Vzdělávání v ekonomických předmětech 20 81

*Všechny programy jsou v prezenční formě se standardní délkou studia 2 roky.

Přijímací zkoušky
Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou elektronickou přihlášku, přičemž je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení dvou studijních programů, a to do 30. dubna 2019. Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium se budou konat 25. června 2019 a jsou shodné pro všechny programy Fakulty financí a účetnictví. Skládají se ze dvou částí:

  • písemný test ekonomie s maximálním počtem dosažených bodů 100
  • písemný odborných předmětů s maximálním počtem dosažených bodů 100