Den otevřených dveří na VŠE

V úterý 19. prosince 2023 se na Vysoké škole ekonomické v Praze konal Den otevřených dveří. Celý program probíhal od 9:00 do 14:00 a dorazilo více jak 3 800 návštěvníků.

Pro návštěvníky byl připraven pestrý program, ve kterém se mohli zúčastnit přednášek jednotlivých fakult, kdy mohli nahlédnout do běžné výuky a poznat fakulty a jejich nabízené studijní programy.

Kromě jiného se návštěvníci akce mohli seznámit i se studentskými spolky a organizacemi. Kdo si chtěl prohlédnout univerzitní prostory a zažít VŠE na vlastní kůži, mohl se zúčastnit i oficiálních prohlídek se staršími studenty. Uchazeči o studium na Vysoké škole ekonomické v Praze si mohli odnést i hezkou vzpomínku v podobě fotografie z vánočního fotokoutku od České spořitelny.

V rámci doprovodného programu se konalo mnoho poutavých přednášek jednotlivých fakult. Fakulta mezinárodních vztahů si pro návštěvníky připravila doprovodný program ve formě přednášky o Retail Businessu. Současné trendy v marketingové komunikaci a jejich využití společně s workshopem o mindfulness představila Fakulta podnikohospodářská. Doprovodný program Fakulty informatiky a statistiky zahrnoval představení prací studentů a vybraných témat studia Matematických metod v ekonomii a Data Analytics, aplikované informatiky a informačních médii a služeb a představení témat studia programu Multimédia v ekonomické praxi. „Ekonomie hrou aneb jak vypadá experiment v laboratoři?”, byl název přednášky Fakulty národohospodářské.

Stánek Správy účelových zařízení VŠE poskytl návštěvníkům veškeré informace o možnostech a nabídce kolejí. Své zástupce zde mělo i Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE. V neposlední řadě se Dne otevřených dveří účastnilo i Oddělení zahraničních styků VŠE, které návštěvníkům poskytlo nejen informace o možnostech studia v zahraničí.

Den otevřených dveří VŠE 2023 bylo možné sledovat i online a celý záznam můžete nalézt níže.

Na organizaci celé této akce se podílela i VŠE Crew, která provází studenty prvních ročníků během jejich studia na VŠE.

Všem návštěvníkům děkujeme za to, že zavítali na Den otevřených dveří, a těšíme se u přijímacího řízení.

A pro ty, kteří se nemohli dostavit, či se chtějí dozvědět více o životě na VŠE je zde stále příležitost dorazit na fakultní Dny otevřených dveří či Gaudeamus v Praze, který proběhne 23.1. 2024 – 25.1. 2024 na PVA Expo výstavišti v pražských Letňanech.

Jednotlivé fakulty otevřou své dveře v následující dny:

12.1.2024 Fakulta podnikohospodářská

19.1.2024 Národohospodářská fakulta

20.1.2024 Fakulta mezinárodních vztahů

25.1.2024 Fakulta financí a účetnictví

26.1.2024 Fakulta informatiky a statistiky

31.1.2024 a 23.3.2024 Fakulta managementu

Kombinovaný program Manažer obchodu bude online 19. 12., 21. 2. a 27. 3., vždy od 18:00

Den otevřených dveří na VŠE