Emeritní rektor VŠE prof. Hindls byl oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy

U příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byly tradičně oceněny osobnosti, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména. Jednou ze 13 oceněných osobností byl emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., který je nejen členem Vědecké rady UK, ale také předsedá Správní radě Univerzity Karlovy. Ocenění mu dne 28. května 2020 předal rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze. Panu profesoru Hindlsovi srdečně blahopřejeme!