FIS slaví spuštění 2 projektů Horizontu Evropa – věnovat se bude cirkulární ekonomice, umělé inteligenci i propagaci vědy 

Fakulta informatiky a statistiky se v roce 2024 stává partnerem dvou úspěšných projektů Horizontu Evropa. V prvním případě se jedná o přistoupení k běžícímu projektu Onto-DESIDE, koordinovaného švédskou Linkopings Universitet. Projekt běží od 1. června 2022 v rámci 4. klastru programu Horizont Evropa (Digital, Industry and Space). 

“VŠE do projektu přistupuje díky žádosti, kterou jsme v září r. 2023 podali do tzv. hop-on mechanismu. Tento relativně nový mechanismus umožňuje státům z oblasti Widening* požádat o přistoupení k úspěšným projektům Horizontu Evropa. Zásadní výhodou celého mechanismu je, že se jako Widening partner přidáváme k běžícímu projektu, ve kterém se stáváme plnohodnotným partnerem a díky kterému máme zároveň možnost prohloubit naše know-how s managementem mezinárodních výzkumných projektů a navázat hluboké profesní vazby s partnery konsorcia složeného z prvních 14 států EU,,,” komentuje doc. Ondřej Zamazal, vedoucí řešitelského týmu z katedry informačního a znalostního inženýrství.  

„Zároveň bylo naše zapojení do projektu velkou výzvou, kdy na celou přípravu bylo relativně méně času. V tomto patří naše velké poděkování švédským koordinátorům, kteří měli o naše zapojení zájem a poskytli nám perfektní součinnost. My jsme díky tomu byli schopní od samého začátku připravit rozsáhlý tým, jehož odbornost přesně odpovídá tomu, co projekt potřebuje,“ dodává prof. Vojtěch Svátek z řešitelského týmu.  

Zapojení do projektů Horizontu Evropa umožňuje rozvíjet koncept cirkulární ekonomiky i nástroje umělé inteligence 

V rámci projektu Onto-DESIDE se nyní tým bude věnovat využívání ontologických znalostních modelů při zpracování dat o hodnotových řetězcích cirkulární ekonomiky. Specifickým příspěvkem týmu VŠE bude návrh a využívání metod mapování a transformace ontologických modelů, které usnadní překlenutí odlišností proprietárních datových schémat různých aktérů cirkulární ekonomiky. Vedle symbolických přístupů z oblasti znalostního inženýrství budou pro tyto nové úlohy adaptovány i současné nejnovější nástroje generativní umělé inteligence, tedy velké jazykové modely. 

Další podrobnosti projektu můžete nalézt na stránce CORDIS. O výsledcích projektu vás budeme informovat.  

Pod taktovkou FIS proběhne i letošní ročník Noci vědců na VŠE 

Druhým úspěšným projektem Fakulty informatiky a statistiky je projekt Horizontu Evropa METAMORPHOSIS, v rámci kterého bude podpořeno také konání letošního a příštího ročníku Noci vědců. Tato akce probíhá napříč celou Českou republikou a jejím cílem je přiblížit veřejnosti vědecké a výzkumné aktivity českých vysokých škol.  

Projekt METAMORPHOSIS je koordinovaný Vysokou školou chemicko-technologickou. Zásadní roli zde má však i VŠE. “V průběhu příštích dvou let se budeme v rámci projektu METAMORPHOSIS věnovat především propagaci vědy a výzkumu směrem k veřejnosti. Zaměřit se chceme na mladé lidi, tedy osvětu o vědě mezi žáky základních škol a studenty středních škol. Naši výzkumníci přijedou přednášet i do škol ve vyloučených lokalitách. Hlavními tématy za VŠE bude výzkum o ekonomii, podnikání, managementu a financích,” shrnuje průběh aktivit Ing. Petra Ivanega z katedry multimédiálních studií. 

Gratulujeme oběma řešitelským týmům!  

Rádi vás také uvidíme na letošním ročníku Noci vědců, který se koná 27. 9. v prostorách školy. Připraveno pro vás budeme mít řadu zajímavých přednášek i soutěží. 

 

 

 

*Widening státy jsou státy EU, které mají nižší procento úspěšnosti v rámcových programech pro výzkum a inovace (FP 7, H2020, Horizont Evropa). Mezi státy Widening aktuálně patří podle Nařízení o programu HE 15 členských států EU – Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko; 14 zemí přidružených k programu HE a 9 nejvzdálenějších regionů EU. Více informací naleznete na tomto odkazu 

FIS slaví spuštění 2 projektů Horizontu Evropa – věnovat se bude cirkulární ekonomice, umělé inteligenci i propagaci vědy