Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat navštívil VŠE

Nový velvyslanec Francouzské republiky pan Stéphane Crouzat navštívil dne 11. června 2024 v doprovodu atašé pro vědu a vysoké školy paní Véronique Debord- Lazaro Vysokou školu ekonomickou v Praze. Rektor VŠE doc. Petr Dvořák ocenil mimořádný přínos francouzského velvyslanectví pro rozvoj meziuniverzitní spolupráce.

K pilířům této spolupráce patří Francouzsko-český institut řízení (IFTG), který na VŠE působí již od roku 1990. Hlavním projektem IFTG je studijní program MBA_Master Management et Administration des Entreprises, jehož absolventi získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a diplom Master 2 Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon School of Management. Během své návštěvy se pan velvyslanec setkal i se zástupci iaelyon, School of Management prof. Chabanne-Rivem a prof. Wisslerem, kteří předsedali komisím pro výběrové řízení do programu MBA pro akademický rok 2024/2025.

Prorektorka pro mezinárodní vztahy prof. Machková prezentovala výsledky spolupráce s francouzskými univerzitami v roce 2023. Na 20 partnerských vysokých škol vyslala VŠE celkem 122 studentů a přijala 141 francouzských studentů. Francie tak byla v roce 2023 nejvýznamnějším partnerem v oblasti studentských výměn.

Hlavní partnerské země pro studentské mobility (2023)

  Počet vyslaných studentů Počet přijatých studentů Studentské mobility celkem
Francie 122 141 263
USA 62 195 257
Německo 158 86 244
VŠE celkem 1 201 929 2 130

 

Další spolupráce s francouzskými univerzitami probíhá ve formě krátkodobých mobilit, například v rámci programů BIP (Blended Intensive Programs) nebo formou organizace odborných seminářů pro partnerské vysoké školy. Významné je i hostování učitelů VŠE ve Francii (v roce 2023 bylo realizováno 43 výukových mobilit).

 

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat navštívil VŠE