Informace o opatřeních přijatých krizovým štábem VŠE dne 1. září 2020

I. Preventivní opatření – hromadné akce

Promoce – v září budou promoce probíhat pouze na FMV, FIS a NF za následujících podmínek:

 • účastníci promoce budou mít povinně roušku nebo jiný ochranný prostředek, studenti a akademičtí pracovníci roušky mít mohou, ale nemusí,
 • při předání diplomu se nepodává ruka (student slibuje přiblížením ruky k žezlu a pokývnutím hlavou směrem k rektorce a děkanovi),
 • všechny promoce budou v reálném čase streamovány na webu VŠE;
 • informace pro absolventy FFÚ a FPH naleznete na webových stránkách fakult,
 • rozhodnutí o konání promocí plánovaných na říjen bude zveřejněno po jednání krizového štábu dne 17. 9. 2020.

Imatrikulace – v budovách VŠE se imatrikulace prvních ročníků bakalářského studia v prezenční formě konat nebudou.

Hromadné akce studentských spolků v prostorách VŠE– studentské akce budou studentským tajemníkem povoleny při splnění následujících podmínek:

 • maximální počet účastníků studentských akcí je stanoven na 100,
 • organizátoři musí pořádat akce v učebnách, které umožní zachovat dostatečný odstup mezi účastníky akce,
 • účastníci akce v hledišti musí mít nasazeny ochranné prostředky,
 • studentské akce lze pořádat pouze pro studenty VŠE.

Konference – v případě konání konferencí jsou organizátoři povinni zabezpečit následující opatření:

 • konference se nesmí účastnit osoba s příznaky nemoci COVID-19,
 • maximální počet všech zúčastněných osob nesmí přesáhnout 500,
 • účastníci akce v hledišti musí mít nasazeny ochranné prostředky.

Společenské akce organizované VŠE – na podzim 2020 se nebudou konat žádné velké akce, tj. ruší se Absolventský večer, Ples VŠE, soutěž VŠE hledá talent.

Veletrhy – veletrh pracovních příležitostí Šance se bude konat v plánovaném podzimním termínu v týdnu od 12. října, ale bude rozložen do více dnů.

Absolventské středy – organizátoři jsou povinni zabezpečit následující opatření:

 • akce se nesmí účastnit osoba s příznaky nemoci COVID-19,
 • maximální počet účastníků je stanoven na 100,
 • účastníci akce v hledišti musí mít nasazeny ochranné prostředky.

II. Preventivní opatření – provoz obslužných pracovišť pro studenty

Studijní oddělení – krizový štáb doporučuje využívat všech dostupných nástrojů pro omezení nutnosti osobní návštěvy studentů na studijním oddělení. V případě osobní návštěvy mají studenti i studijní referentky povinnost mít roušku či jiný ochranný prostředek.

Knihovna – bez omezení.

Menza a další stravovací zařízení – byla přijata zvýšená hygienická opatření dle nařízení a doporučení ústředních orgánů (odstupy stolů, dezinfekce, balení příborů atd.). V provozovně AV Gastro (menza Italská) bude od 21. 9. rozšířena provozní doba v době výdeje obědů od 11:00.

Studentské koleje – Správa účelových zařízení VŠE zavedla tato opatření proti šíření nemoci COVID-19.

III. Preventivní opatření – výuka

Povinnost zaměstnanců a studentů předkládat negativní výsledek RT-PCR testu – zaměstnanci a studenti, kteří vstoupili na území ČR od 25. 8. 2020, a to buď z rizikových zemí (viz seznam Ministerstva zdravotnictví ČR) anebo jsou státními příslušníky těchto rizikových zemí, musí po vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 a platí pro ně omezení volného pohybu na území České republiky. Zaměstnanec VŠE (včetně hostujících profesorů) je povinen výsledek testu předložit svému přímému nadřízenému, student zašle naskenovaný dokument své studijní referentce (koordinátorovi cizojazyčného studijního programu) mailem. Cizí státní příslušníci (zaměstnanci a studenti) mají následně povinnost druhého testu po 14 dnech od vstupu na území ČR. Více info: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Konzultační hodiny – studentům musí být v plné míře zachována možnost využívat konzultační hodiny, přičemž akademický pracovník může zvolit formu jak osobní účasti, tak online způsob. V případě online formy je povinností akademického pracovníka mít uvedeny v InSISu podrobné informace, na základě kterých může student online konzultace využít.

Příprava na online výuku – na počátku semestru všichni vyučující učiní přípravy, na základě kterých bude možné operativně přejít na online výuku (založení skupin v platformách Teams, případně Zoom).

Výuka v zimním semestru – případná opatření budou přijata podle epidemiologické situace k 17. 9. 2020.

Kurzy tělesné výuky  – kurzy s vysokou kapacitou cvičících, jedná se zejména o hodiny fitness, funkčního kruhového tréninku apod., budou rozděleny do dvou kratších  (45 min.) lekcí.
V maximální míře se bude využívat i možnost přesunout výuku do venkovního prostředí.

Kurzy celoživotního vzdělávání a programy MBA – vzhledem k obvykle menším počtům účastníků probíhá výuka standardně.

Univerzita třetího věku (Praha) – vyučované předměty budou účastníkům nabízeny jak v prezenční, tak i online formě.

IV. Opatření v případě výskytu COVID-19

Povinnost hlásit onemocnění – studenti a zaměstnanci VŠE jsou povinni hlásit na mail karantena@vse.cz onemocnění COVID-19 a informovat o osobách, se kterými přišli ve škole do bližšího a delšího kontaktu. Kancléř VŠE postoupí v případě studentů informaci proděkanům pro pedagogiku a řediteli SÚZ, v případě zaměstnanců tajemnicím fakult nebo vedoucím celoškolských pracovišť.

Online výuka – v případě, že to bude situace vyžadovat (větší počet nakažených v daném kurzu, karanténa vyučujícího) může děkan rozhodnout o převedení výuky daného předmětu do online formy, o plošném přechodu na online výuku rozhoduje rektorka.

 • Autor: Oddělení PR
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: