Jmenování čtyř nových profesorů VŠE v Karolinu

S účinností od 5. prosince 2018, kdy prezident republiky podepsal na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol a předseda vlády jeho rozhodnutí kontrasignoval, má VŠE čtyři nové profesory. Jmenovací dekrety předal profesorům dne 18. prosince 2018 ve staroslavném Karolinu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. Jménem šedesáti nově jmenovaných profesorů promluvil prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky.

Tři profesoři absolvovali jmenovací řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, prof. Fischer se rozhodl pro řízení na Masarykově univerzitě v Brně. Dva nově jmenovaní profesoři působí na Fakultě informatiky a statistiky, jeden na Fakultě podnikohospodářské a jeden na poloviční pracovní úvazek na Fakultě mezinárodních vztahů.

Prof. Ing. Mgr. Martin DLOUHÝ, Dr., MSc. je zástupcem vedoucího Katedry ekonometrie Fakulty informatiky a statistiky. Pan profesor byl jmenován pro obor Ekonometrie a operační výzkum.

Prof. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D. je děkanem Fakulty Informatiky a statistiky. Odborně působí na Katedře ekonomické statistiky. Pan profesor byl jmenován pro obor Hospodářská politika.

Prof. Ing. Luboš SMRČKA, CSc. je členem Katedry strategie na Fakultě podnikohospodářské. Jmenován byl pro obor Podniková ekonomika a management.

Prof. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D. je prorektorem soukromé vysoké školy Škoda Auto Vysoká škola a zároveň působí na Katedře světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů. Profesorem byl jmenován pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy.

Všem nově jmenovaným profesorům upřímně blahopřejeme!