Jmenování tří nových profesorů VŠE v Karolínu

S účinností od 27. května 2024, kdy prezident republiky Petr Pavel podepsal na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol a předseda vlády prof. Petr Fiala jeho rozhodnutí kontrasignoval, má VŠE tři nové profesory. Jmenovací dekrety předali profesorům dne 13. června 2024 ve staroslavném Karolínu prezident Petr Pavel a ministr školství, mládeže a tělovýchovy doc. Mikuláš Bek.

Všichni tři profesoři absolvovali jmenovací řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Prof. Ing. Markéta Arltová, PhD. je členkou Katedry veřejných financí na Fakultě financí a účetnictví. Paní profesorka byla jmenována pro obor Finance.

Prof. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. je vedoucí Katedry podnikového a obchodního práva na Fakultě mezinárodních vztahů. Jmenována byla pro obor Obchodní právo.

Prof. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. je členem Katedry strategie na Fakultě podnikohospodářské. Profesorem byl jmenován pro obor Management a manažerská ekonomie.

Všem nově jmenovaným profesorům upřímně blahopřejeme!

 

 

Jmenování tří nových profesorů VŠE v Karolínu