Konference odkryla klíč k oslovení a motivaci generace Z pro zaměstnavatele

V úterý 14. 5. proběhla na naší univerzitě konference „Přichází generace Z“, zaměřená na to, jak motivovat a zaujmout nastupující pracovní sílu. Odborníci a samotní zástupci této generace přinesli řadu důležitých poznatků, jak s Gen Z efektivně pracovat.

Zajímavé úhly pohledu

Konference přinesla mnoho zajímavých úhlů pohledu. Například Zdeněk Vondra ve své prezentaci zdůraznil, že je třeba opustit idealizované představy a spíše pomáhat generaci Z orientovat se v reálném světě práce. Firmám pak doporučil zaměřit se na efektivní komunikaci, koučovací přístup a využití gamifikačních prvků.

Dále jste se na konferenci mohli dozvědět, že platové ohodnocení zůstává pro mladé z generace Z jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnání, ale velkým tématem je pro ně také rovnováha mezi pracovním a soukromým životem (work-life balance). Vítají, když zaměstnavatelé otevřeně komunikují nejen o platu, ale i o svých očekáváních od dané pracovní pozice.

Podnětná byla i panelová diskuse „Generační konflikt„, kterou moderovali Petr Honzejk a Veronika Capáková, autoři stejnojmenného podcastu Hospodářských novin. Diskuse se zaměřila na mezigenerační rozdíly na pracovišti, a to z pohledu manažerů Tomáše Jaroše (ČSOB, Výkonný ředitel pro lidské zdroje) a Dany Bérové (investorka, bývalá ministryně informatiky).

Diskutující se snažili odpovědět na klíčové otázky: Jak vidí situaci generace Z samotní manažeři? V čem se tato generace skutečně liší od těch předchozích? A jak mohou firmy tyto rozdíly uchopit a proměnit je v příležitost pro růst a inovace?

Panelová diskuse nabídla jedinečnou možnost nahlédnout na generační výzvy z různých úhlů pohledu a inspirovat se zkušenostmi z praxe.

Případové studie z praxe

V průběhu konference byly představeny také případové studie. V nich se ukázaly například zkušenosti firem ČSOB a Valeo s úspěšným začleňováním generace Z do pracovního prostředí. Ze studie vyplynulo, jaké možnosti, které firmy nabízejí svým pracovníkům, skutečně rezonují s generací Z.

Tyto studie realizovala Agentura GEN, která se na projektu GenSight podílí. GenSight je společný projekt Fakulty informatiky a statistiky, Fakulty podnikohospodářské a agentury Strateggo. V současné době také GenSight připravuje navazující aktivity, které se detailněji zaměří na jednotlivé situace, které zaměstnavatelé s nástupem generace Z řeší.

Kde najít více informací?

I když konference přinesla řadu užitečných myšlenek, o kompletní výzkumnou studii o generaci Z si můžete zažádat na webu gensight.cz. Najdete v ní mimo jiné i přehled faktorů, které jsou pro tuto generaci při hledání práce naprosto zásadní. Na stejném webu bude brzy k dispozici také záznam z celé konference.

Závěr

Konference jasně ukázala, že generace Z přichází na pracovní trh s novými očekáváními a přístupy, které mohou pro mnohé zaměstnavatele představovat výzvu. Ačkoliv se této generaci někdy přezdívá „sněhové vločky“ kvůli jejich zdánlivě přehnaným nárokům, je důležité si uvědomit, že často pouze reflektují dobu, ve které vyrůstali a která formovala jejich hodnoty a priority.

Generace Z vyrostla v době rychlého technologického pokroku, globalizace a sociálních změn. Není tedy divu, že přikládají velký význam work-life balance, flexibilitě, smysluplnosti práce a otevřené komunikaci. Společnosti, které dokážou vytvořit pracovní prostředí respektující tyto potřeby, mohou získat konkurenční výhodu a nalákat mladé talenty.

Generace Z tak svým vstupem na trh práce de facto otevírá firmám oči a ukazuje směr, kterým se svět práce ubírá. Zaměstnavatelé, kteří tento trend včas pochopí a přizpůsobí se mu, mohou z této změny významně profitovat.

Konference odkryla klíč k oslovení a motivaci generace Z pro zaměstnavatele