Masarykova univerzita udělila stříbrné medaile emeritní rektorce VŠE prof. Machkové a děkanu FIS prof. Fischerovi

Na slavnostním shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity „Dies Academicus“ byli dne 23. května 2024 oceněni stříbrnou medailí i dva zástupci VŠE. Stříbrnou medaili Masarykovy univerzity převzali z rukou rektora prof. Ing. Martina Bareše, Ph.D. emeritní rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., jež byla členkou Vědecké rady Masarykovy univerzity od roku 2014 do roku 2023, a děkan Fakulty informatiky a statistiky prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., který byl členem Vědecké rady od roku 2011 do roku 2023.

Stříbrnou medaili MU uděluje Masarykova univerzita předním pracovníkům za významná vědecká díla, upevňování významu MU, prohlubování spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi a za zásluhy o rozvoj MU. Návrh na udělení medaile podávají rektor, prorektoři, kvestor, vedoucí celouniverzitních pracovišť, děkani fakult nebo vedoucí kateder. Návrh na udělení medaile schvaluje Vědecká rada MU.

Oběma oceněným děkujeme za rozvoj meziuniverzitní spolupráce a srdečně blahopřejeme!