Mimořádné opatření rektorky – vstup studentů do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

S účinností od 8. června 2021 je vstup do budov VŠE umožněn pouze studentům VŠE, kteří nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 a předloží:

 • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 vydané odběrovým místem nebo zobrazí SMS zprávu o negativním výsledku testu v mobilním telefonu, který v rámci povinného testování studentů VŠE podstoupil v posledních 7 dnech nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • certifikát o provedeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, přičemž
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 • národní certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi EU s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu ČR, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
 • potvrzení od zaměstnavatele, školy nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného k sebetestování, který absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nebo povinného testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami.

Po celou dobu v budově VŠE musí používat ochranu dýchacích cest respirátorem třídy nejméně FFP2 s následujícími výjimkami:

 • pokud při vzdělávání sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni nebo
 • při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.

Vstup studentů VŠE do areálu na Žižkově bude možný pouze s identifikační kartou VŠE/dokladem totožnosti

 • vchodem do Staré Budovy z náměstí Winstona Churchilla pouze s potvrzením o negativním výsledku antigenního/PCR testu, o prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech, očkování proti Covid-19 nebo
 • vchodem do Italské Budovy. V testovací místnosti, která se nachází v prostorách kavárny v Atriu RB, nabízí VŠE studentům za úhradu nákladů na pořízení testu možnost antigenního testování, pokud student nebude mít potřebné potvrzení. Vzhledem k omezené kapacitě antigenního testování na VŠE je doporučeno, aby studenti přicházeli do školy již s některým z výše uvedených potvrzení.

Při odchodu ze školy je možné použít jakýkoli východ.

Výjimkou je případ, kdy studenti vstupují do školy pouze za účelem vrácení/vyzvednutí knih v knihovně. V tomto případě musí využít vchod do Staré budovy a po vrácení/vyzvednutí knih neprodleně opustit stejným vchodem budovu školy.

Veřejná odběrová místa

Studenti i zaměstnanci VŠE mohou využít nově otevřené odběrové místo pro veřejnost přímo na kolejích Jarov, PREVEDIG, Palachova kolej D – prioritní antigenní testování studentů a zaměstnanců Po 8:00 – 11:00 h a Čt 13:00 – 16:00 h.

Další nejbližší veřejná odběrová místa Covid-19 v okolí VŠE (Žižkov) s testováním hrazeným z veřejného zdravotního pojištění:

 1. Poliklinika AGEL, Praha 2, Italská 560/37 – možnost prioritní rezervace pro studenty VŠE (instrukce na nástěnce InSIS)
 2. Urogyn Medico s.r.o., Praha 2, Wilsonova 301, Hlavní nádraží
 3. Prof. MUDr. J. Betka ORL s.r.o., Ordinace Italská

Nejbližší odběrová místa Covid-19 v okolí VŠE (Jižní Město) s hrazeným testováním z veřejného zdravotního pojištění:

 1. Westfield Chodov, Praha 11
 2. EUC Klinika, Šustova 1930/2, Praha 11

Seznam dalších veřejných odběrových míst na Covid-19 v Praze a středních Čechách najdete ZDE.

Všem studentům předem děkujeme za respektování tohoto opatření, jehož cílem je snaha eliminovat riziko šíření nákazy v prostorách VŠE a ochránit zdraví studentů i zaměstnanců VŠE.