Mimořádné opatření rektorky – vstup studentů do areálu VŠE v Praze na Žižkově od 24. dubna 2021

S účinností od 24. dubna 2021 je vstup do budov VŠE umožněn pouze osobám, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Studenti mohou vstupovat do areálu VŠE pouze v odůvodněných případech, kdy je jejich osobní přítomnost ve škole nezbytně nutná (např. praktická výuka, zkoušky, obhajoby a státní závěrečné zkoušky, dohodnuté osobní konzultace, vyřízení studijních záležitostí apod.).

Vstup do areálu bude možný pouze vchodem z Italské ulice přes turnikety, při použití studentské identifikační karty. Při odchodu ze školy je možné použít jakýkoli východ.

U vchodu jsou studenti povinni předložit ochranné službě:

  • potvrzení o absolvování testu vydané odběrovým místem nebo zobrazit SMS zprávu o negativním výsledku testu v mobilním telefonu (test nesmí být starší než 7 kalendářních dnů) nebo
  • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali v posledních 90 dnech COVID -19 (uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZdr, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní) nebo
  • certifikát MZ ČR o očkování proti COVID -19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky, resp. od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19).

K testování mohou studenti bezplatně využít veřejná testovací centra, popř. se za úhradu nákladů na pořízení testu 128 Kč podrobit při vstupu do školy antigennímu testu v testovací místnosti u vchodu do budovy VŠE z Italské ulice.

Výjimkou je případ, kdy studenti vstupují do školy pouze za účelem vrácení/vyzvednutí knih v knihovně. V tomto případě musí využít vchod do Staré budovy a po vrácení/vyzvednutí knih neprodleně opustit stejným vchodem budovu školy.

Všem studentům předem děkujeme za respektování tohoto opatření, jehož cílem je snaha eliminovat riziko šíření nákazy v prostorách VŠE a ochránit zdraví studentů i zaměstnanců VŠE.