Na VŠE proběhla Peer Review pro akreditaci AACSB

Ve dnech 13.11. – 15.11. 2023 proběhla na VŠE závěrečná fáze akreditačního procesu pro získání mezinárodní akreditace AACSB formou Peer Review. AACSB je mezinárodní sítí prestižních vysokých škol ekonomických, jež v současné době sdružuje 1 850 Business Schools. VŠE se stala členem AACSB v roce 2016 a hned zahájila kroky pro získání institucionální akreditace. Po schválení Eligibility application, následoval náročný akreditační proces. V roce 2018 jsme odeslali Initial Accreditation Report, v letech 2019, 2020 a 2021 byly vypracovány celkem tři zprávy o pokroku (Progress Reports) + v květnu 2023 závěrečná zpráva (Final Report).

Po písemných zprávách následovala návštěva hodnotitelské komise přímo na VŠE. Členy Peer Review týmu byli prof. Timo Korkeamäki (Finsko), děkan AALTO Business School, dr. Marylin Wiley (USA), děkanka, G. Brint Ryan College of Business, University of North Texas a prof. Reto Steiner (Švýcarsko), děkan, Zurich University of Applied Sciences. Návštěva probíhala formou osobních pohovorů s akademickými pracovníky, studenty, zaměstnanci VŠE a významnými zástupci praxe, z nichž většina byla z řad absolventů VŠE. Celkem se jednalo o diskuze nad 15 stanovenými tématy, kterých se zúčastnilo 121 zástupců VŠE a 13 osobností z praxe, s nimiž komise jednala během neformální večeře v Akademickém klubu VŠE.

Na závěrečné hodnocení (debrief) bylo pozváno vedení VŠE a děkani všech šesti fakult. Komise identifikovala silné i slabší stránky VŠE a ocenila průběh i organizaci své návštěvy na VŠE a velmi pozitivně hodnotila kolegiální atmosféru, která během celého hodnocení panovala. Konečné udělení akreditace bude rozhodnutím Akreditační komise. Akreditační komise zasedá v americkém městě Tampa na Floridě 3x ročně (v únoru, dubnu a červenci). Konečné rozhodnutí by tedy mělo být známo v průběhu roku 2024.

V současné době je držitelem akreditace AACSB celkem 808 Business Schools, z toho 201 vysokých škol z regionu EMEA (Europe, Middle East, Africa), 183 z regionu Asia Pacific a 424 akreditací bylo uděleno školám se sídlem na americkém kontinentu. Akreditace AACSB je udělována na pětileté období.

Vedení VŠE děkuje všem zaměstnancům a studentům, kteří se diskuzí a Peer Review týmem zúčastnili!