Na VŠE proběhne v rámci prvního Inovačního týdne více než 100 akcí

Novinkou na VŠE je realizace Týdnu inovací ve výuce, který proběhne v sedmém týdnu semestru. Inovační je na něm právě to, že tento týden proběhne jinou formou, než jsme zvyklí. V tomto týdnu nebudou studenti mít klasickou rozvrhovou výuku, ale navštíví akce, které si pro ně vyučující připravili. Navštěvovat mohou jak akce, které jsou organizovány v rámci předmětů, které mají momentálně zapsané, tak akce, které je zaujmou a navštíví je tedy nad rámec výuky. V rámci #innoweek mohou studenti navštívit akce pořádané napříč fakultami.

Inovační týden má za cíl:

  1. Modernizovat výuku

  2. Popořit zavádění LMS Moodle na VŠE

  3. Podpořit interakci mezi studenty

Co studenty v Inovačním týdnu čeká?

Co studenty v Inovačním týdnu čeká?