Nabídka MBA programů pro akademický rok 2022/23

VŠE nabízí pro rok 2022/23 celkem pět programů MBA (Master of Business Administration).

MBA

Profesní titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce a znamená také vyšší hodnotu pro firmu, ve které absolventi působí. Důležité jsou i kontakty, jež absolventi během studia naváží a které nadále rozvíjejí v rámci absolventských spolků. U všech programů nabízených VŠE probíhá část výuky v cizím jazyce – u čtyř programů se jedná o angličtinu, u programu MBA_MAE o francouzštinu.

Fakulta financí a účetnictví, program MBARE – Nemovitosti a jejich oceňování

  • uzávěrka přihlášek 25. 9. 2022
  • akreditace RICS a CAMBAS

Fakulta podnikohospodářská, EMBA – Exekutivní MBA v češtině

  • uzávěrka přihlášek 31. 5. 2022
  • akreditace AMBA, FIBAA a CAMBAS

Fakulta podnikohospodářská, EMBA – Executive MBA v angličtině

  • uzávěrka přihlášek 31. 5. 2022
  • akreditace AMBA, FIBAA a CAMBAS

Fakulta informatiky a statistiky, DABM- Data &Analytics for Business

  • přihlášky průběžně, 2. kolo přijímacích pohovorů v červnu

Francouzsko-český institut řízení, MBA – Master Management et Administration des Entreprises

  • double degree VŠE a iaelyon, School of Management
  • uzávěrka přihlášek 30. 6. 2022
  • státní francouzská akreditace Master 2, akreditace CAMBAS