Nabídka programů MBA a MPA pro akademický rok 2021/2022

VŠE nabízí pro rok 2021/2022 celkem pět programů MBA a jeden MPA.
Profesní titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce a znamená také vyšší hodnotu pro firmu, ve které absolventi působí. Důležité jsou i kontakty, jež absolventi během studia naváží a které nadále rozvíjejí v rámci absolventských spolků. U všech programů nabízených VŠE probíhá část výuky v cizím jazyce. U čtyř programů se jedná o angličtinu, u programu MBA_MAE o francouzštinu.

Program typu MPA (Master of Public Administration) nabízí pouze Fakulta mezinárodních vztahů. Program MPA je postgraduálním mezinárodním manažerským programem zaměřeným na přípravu pracovníků ve veřejné správě a neziskovém sektoru.

  • Sportovní diplomacie, uzávěrka přihlášek 30. 6. 2021, program je realizován ve spolupráci s Českým olympijským výborem