Návštěva zahraničních středoškolských poradců na VŠE

V pondělí 13. května 2024 přivítalo Oddělení zahraničních styků VŠE skupinu 14 zahraničních středoškolských poradců z 12 různých zemí (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Egypt, Itálie, Japonsko, Kanada, Lucembursko, Švýcarsko, Tchaj-wan, USA, Česká republika).

Třídenní akce (13.–15. května 2024), pořádaná konsorciem Study in Prague, má za cíl seznámit poradce s nabídkou anglicky vyučovaných programů na pražských veřejných vysokých školách, přičemž hlavním cílem je přilákat zahraniční studenty k vysokoškolskému studiu v Praze.

Cílem návštěvy poradců na VŠE bylo představit studijní programy a život na univerzitě. Tříhodinový program zahrnoval nejen možnost prohlédnout si žižkovský kampus, pohovořit si během oběda s koordinátory anglických bakalářských programů a seznámit se s možnostmi studia na VŠE, ale především si popovídat se studenty napříč programy. Čtyři zahraniční studenti se podělili o své zkušenosti se životem v Praze a studiem na univerzitě. Posledním bodem programu byla návštěva kolejí na Jarově, kde měli poradci možnost prohlédnout si ubytování, které VŠE garantuje všem zahraničním studentům.