On-line den otevřených dveří programu MBA „Nemovitosti a jejich oceňování“ Fakulty financí a účetnictví se koná 3. 4.

ádi bychom vás pozvali na on-line Den otevřených dveří programu MBARE, který se uskuteční:

  •  v pátek 3.4.2020, 10:00 – 17:00
  • MBARE Skype připojení: https://join.skype.com/jphGBV6AtaDN
  • Harmonogram:
    • představení MBARE programu a případové studie vždy v 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
    • zodpovězení dotazů účastníků

Účast na tomto on-line setkání vám zajistí možnost se seznámit blíže s programem a obsahem studia MBARE programu a s případovou studií, která bude zveřejněna na našich stránkách 1. 4. 2020 a jejíž vypracování je nutné pro podání přihlášky do studia. Budete mít také možnost klást otázky na které vám odpoví vedení tohoto programu.

MBARE program poskytuje ucelený pohled na odvětví nemovitostí pro všechny, kdo mají zájem rozvíjet své znalosti o trhu s nemovitostmi, o jeho ekonomickém, právním a technickém rámci. Studenty připravujeme praktickou formou na manažerské pozice na trhu s nemovitostmi, například v developerských společnostech, u investorů, nebo v oboru oceňování komerčních nemovitostí.

Níže jsou nové termíny přihlašování do 3. běhu

• 1. 4. 2020 bude zveřejněno zadání případové studie pro přijímací řízení 3. běhu MBARE.
• Od 1. 5. do 20. 9. 2020 bude možnost podat přihlášku do 3. běhu programu MBARE.
• Ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2020 budou probíhat přijímací pohovory.
• Samotné zahájení výuky 3. běhu MBARE začne 6. 11. 2020.

Pro více informací navštivte: MBARE přijímací řízení
Nebo prosím kontaktujte koordinátorku MBARE: Bc. Hanu Bábíkovou –  mbare[at]vse.cz, +420 770 159 372