Opatření rektorky přijaté v návaznosti na krizové opatření vlády ČR ze dne 8. 10. 2020

Rektorka VŠE stanovuje s účinností od 12. října do 25. října následující opatření:

 1. Vstup do budov VŠE mají zakázány osoby s příznaky nemoci COVID-19 a osoby, které se nacházejí v karanténě. V budovách VŠE mají všechny osoby povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky na zakrytí dýchacích cest.
 2. Výuka probíhá pouze v online formě.
 3. Zkoušky (včetně státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací) nelze realizovat v prezenční formě. Děkan může povolit vykonání státní závěrečné zkoušky distančním způsobem při splnění podmínek stanovených v § 5 zákona č. 188/2020 Sb.
 4. Výuka studentů v předmětech tělesné výchovy odpadá.
 5. Pro individuální konzultace studentů doporučujeme využívat online formu, osobní účast pouze v odůvodněných případech. V případě online formy je povinností akademického pracovníka mít uvedeny v InSISu podrobné informace, na základě kterých může student online konzultace využít.
 6. Studenti jsou povinni pro vyřizování svých studijních záležitostí přednostně využívat dostupné nástroje, které nevyžadují osobní návštěvu studijního oddělení (email, telefon, kontaktní centrum v InSIS).
 7. Veškeré akce studentských spolků v prostorách VŠE se až do odvolání ruší.
 8. Vzdělávání v programech CŽV (včetně U3V) a MUK – je zakázána osobní přítomnost účastníků kurzů CŽV na výuce. Výuka může probíhat pouze formou online.

Provoz obslužných pracovišť

 1. Knihovna – provoz zůstává beze změn, po celou dobu návštěvy knihovny je povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest.
 2. Menza a další stravovací zařízení – otevřeny jsou provozy: AV Gastro (část pro zaměstnance), Pizza + Veget a Gastro Farao (Jarov).
 3. Studentské koleje – Správa účelových zařízení VŠE zavedla tato opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Pořádání vybraných akcí na VŠE

 1. Absolventské středy – probíhají formou on-line.

 

 • Autor: Oddělení PR
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: