Opatření rektorky přijaté v návaznosti na Nařízení HSHMP č. 15/2020 ze dne 1.10. 2020 a platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Rektorka VŠE stanovuje s účinností od 5. října do 18. října 2020 následující opatření:

 1. Vstup do budov VŠE mají zakázány osoby s příznaky nemoci COVID-19 a osoby, které se nacházejí v karanténě. V budovách VŠE mají všechny osoby povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky.
 2. Výuka probíhá v online formě.
 3. Výuka studentů v předmětech tělesné výchovy odpadá.
 4. Studentům je v plné míře zachována možnost využívat individuálních konzultací, přičemž akademický pracovník může zvolit formu jak osobní účasti, tak online způsob. V případě online formy je povinností akademického pracovníka mít uvedeny v InSISu podrobné informace, na základě kterých může student online konzultace využít.
 5. Studenti jsou povinni pro vyřizování svých studijních záležitostí přednostně využívat dostupné nástroje, které nevyžadují osobní návštěvu studijního oddělení (email, telefon, kontaktní centrum v InSIS).
 6. Veškeré akce studentských spolků v prostorách VŠE se až do odvolání ruší.
 7. Veškeré zkoušky (včetně státních závěrečných zkoušek) v prezenční formě lze realizovat pouze za účasti maximálně 10 osob, přičemž všechny zúčastněné osoby mají povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest. V odůvodněných případech může děkan povolit vykonání státní závěrečné zkoušky distančním způsobem při splnění podmínek stanovených v § 5 zákona č. 188/2020 Sb.
 8. Vzdělávání v programech CŽV (včetně U3V) a MUK – KHS zakazuje osobní přítomnost účastníků kurzů CŽV na výuce. Výuka může probíhat formou online.

Provoz obslužných pracovišť

 1. Knihovna – provoz zůstává beze změn, po celou dobu návštěvy knihovny je povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky.
 2. Menza a další stravovací zařízení –otevřeny jsou provozy: AV Gastro (část pro zaměstnance), Pizza+Veget, Umbrella a Gastro Farao (Jarov).
 3. Studentské koleje – Správa účelových zařízení VŠE zavedla tato opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Pořádání vybraných akcí na VŠE

 1. Absolventské středy – budou probíhat formou on-line.
 2. Veletrh pracovních příležitostí Šance se bude konat v náhradním jarním termínu, pokud to epidemiologická situace dovolí.
 • Autor: Oddělení PR
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: